Uncategorized

Видеонаблюдение на земеделски стопанства

Изграждането на видеонаблюдение в земеделските бази има своята специфика и особености. Поради това подходът към проектирането трябва да е строго индивидуален и да отразява спецификите на охраняемия обект. Земеделските бази обикновено са големи по площ обекти.В рамките на недобре ограден периметър е разпръсната голямо количество скъпа техника, инструменти, консумативи, гориво и не на последно...

Блокирана връзка с НАП поради неизпратени бележки

Последните промени в Наредба Н18 поставиха много високи изисквания към качеството на мобилната връзка, модемите на фискалните устройства и надеждността на сървърите на приходната администрация. Очаквано не закъсняха и първите сривове в системата. Какво да правим ако фискалното устройство блокира поради неизпратени бележки. Изключваме го и го включваме отново за да рестартираме модема. Оставяме...

Отчитане на ФУВАС – дистанционно и локално. Уведомление при блокирала машина.

Фискалните устройства за вендинг автомати на самооблужване /ФУВАС/ навлязоха в страната ни покрай промяна на Наредба Н-18 и бяха допълнително дефинирани от последваща промяна на ЗДДС разрешаваща възможност за фискална продажба без издаване на хартиен касов бон. За собствениците на автомати за самообслужване въвеждането дойде неочаквано, създаде проблеми с интеграцията на определени интерфейси, както...

ФУВАС за атракционни и нестандартни автомати за самообслужване

Премахване на необходимостта от служители, лекотата на обслужване а и големият интерес към развлекателните и атракционни вендинг автомати доведе до истински бум в този бранш. Развлекателни кранове за играчки, въздушни хокеи, различни клатушки и въртележки доставящи удоволствие за нас и нашите деца са буквално на всеки ъгъл и се радват на огромен интерес и...

Мобилни принтери за горски стопанства.

Считано от 01.07.2016 всички горски стопанства трябва да бъдат снабдени с таблети с мобилна връзка и мобилни принтери за отпечатване на превозни билети посредством централизирано софтуерно решение. Във връзка с въвеждането на новата система за издаване на превозни билети, уведомяваме горските стопанства, че могат да закупят от нас като официален дистрибутор на Датекс ООД...