Видеонаблюдение на търговски обекти

Особености на видеонаблюдението в търговски обекти и как трябва да бъде реализирано то.                   Търговските обекти са с огромно разнообразие и типове на дейност, затова няма валидно решение за всички как да бъде изпълнено видеонаблюдението им. Основни положения: Мястото в повечето пъти е ценно, затова системите...

Видеонаблюдение на земеделски стопанства

Изграждането на видеонаблюдение в земеделските бази има своята специфика и особености. Поради това подходът към проектирането трябва да е строго индивидуален и да отразява спецификите на охраняемия обект. Земеделските бази обикновено са големи по площ обекти.В рамките на недобре ограден периметър е разпръсната голямо количество скъпа техника, инструменти, консумативи, гориво и не на последно...

Блокирана връзка с НАП поради неизпратени бележки

Последните промени в Наредба Н18 поставиха много високи изисквания към качеството на мобилната връзка, модемите на фискалните устройства и надеждността на сървърите на приходната администрация. Очаквано не закъсняха и първите сривове в системата. Какво да правим ако фискалното устройство блокира поради неизпратени бележки. Изключваме го и го включваме отново за да рестартираме модема. Оставяме...