Блокирана връзка с НАП поради неизпратени бележки

Последните промени в Наредба Н18 поставиха много високи изисквания към качеството на мобилната връзка, модемите на фискалните устройства и надеждността на сървърите на приходната администрация. Очаквано не закъсняха и първите сривове в системата. Какво да правим ако фискалното устройство блокира поради неизпратени бележки. Изключваме го и го включваме отново за да рестартираме модема. Оставяме...