Видеонаблюдение

Видеонаблюдение на търговски обекти

Особености на видеонаблюдението в търговски обекти и как трябва да бъде реализирано то.                   Търговските обекти са с огромно разнообразие и типове на дейност, затова няма валидно решение за всички как да бъде изпълнено видеонаблюдението им. Основни положения: Мястото в повечето пъти е ценно, затова системите...