Видеонаблюдение на търговски обекти

Особености на видеонаблюдението в търговски обекти и как трябва да бъде реализирано то.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Търговските обекти са с огромно разнообразие и типове на дейност, затова няма валидно решение за всички как да бъде изпълнено видеонаблюдението им.

Основни положения:

 • Мястото в повечето пъти е ценно, затова системите се монтират на високо и все пак достъпно за сервизиране място.
 • Обикновено се изграждат коаксиални системи заради по-ниската цена и ценовото предимство при малки разстояния и разпръсната топология.
 • Работи се с камери с широки обективи заради по-малкият периметър на наблюдение и нуждата от повече точки.
 • Ако системата не се наблюдава регулярно от собственика или мониторинг център има риск при неин отказ това да остане незабелязано за персонала и при нужда да не може да се стартира въпроизвеждане. Необходимо е инсталиране на подходящо оповестяване, което да алармира за неизправност.

Магазини – монтират се по-голям брой камери заради стелажите и различните ъгли на видимост свързани с превенцията на кражби. Добре е в близост до касиера на по-малките обекти без специализирана охрана да се инсталира монитор за наблюдение. Тази практика е спомогнала за пресичане на доста опити за кражби.

Ресторанти – трябва да се подходи внимателно към видеокамерите, инсталирани в кухненските помещения поради отлагането на мазнина по тях и нуждата от регулярно почистване. Да се инсталират IP66 камери за външен монтаж. Окабеляването да бъде внимателно съобразено с изискванията на ХЕИ.

Допълнителни възможности:

Аналитични фукнции :

Броене на хора – Би дало статистика за хората, които посещават обекта – работи за по-натоварени търговски обекти.

Лицево разпознаване – Тепърва навлиза и с огромно приложение. Няколко полезни приложения са например : разпознаване на лица, на които е отказан достъп до търговският обект, разпознаване на ВИП клиенти които пазаруват много и следва да им бъде обърнато специално внимание от консултант.

Heatmap – Отразява “натовареността” на търговския обект и дава представа кои са най-посещаваните/заемани зони, които биха могли да бъдат оползотворени за маркетингови цели. Идеално за големи търговски обекти с висок таван и възможност за инсталиране на камери “fisheye”.

POS интеграция и запис на канал от PC монитор – много системи вече предлагат интеграция с ПОС софтуера и възможност да се проследят продажбите и да бъдат насложени върху видеозаписа. Интересна възможност е да бъдат “наблюдавани” мониторите на служителите и записвани като отделен канал по Onvif. Това спомага за по-добър контрол и проследяемост в рамките на обекта, както и за доказване на спорни ситуцаии.

Заключение: Макар и най-лесно изпълними като инсталации видеосистемите в търговските обекти също имат своите предизвикателства, за които трябва да бъдем подготвени. За въпроси и оферти , моля свържете се с нас на 0885925846 или използвайте формата за контакт

   

   

  About the author: admin

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.Email address is required.

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.