Последните промени в Наредба Н18 поставиха много високи изисквания към качеството на мобилната връзка, модемите на фискалните устройства и надеждността на сървърите на приходната администрация.

Очаквано не закъсняха и първите сривове в системата.

Какво да правим ако фискалното устройство блокира поради неизпратени бележки.

  1. Изключваме го и го включваме отново за да рестартираме модема.
  2. Оставяме го включено и изчакваме автоматичният обмен.
  3. Предизвикваме обмен на данни със сървъра:

Datecs – От Главно меню – 7 TOTAL TOTAL 7 TOTAL

Изважда съобщение за неизпратените бележки след което се опитва да ги изпрати отново.

Tremol ZM-V2  – От Главно меню – Mode – Програм – 33333 – “TEST” 8 – 7

Tremol S / SB – От Главно меню – Mode – Програм – 33333 – Function – 9

Daisy – Към момента знаем само за вариант през сервизният софтуер – Функция “Информация”

Ще допълваме списъка си с решения и за останалите модели, които поддържаме.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.