Премахване на необходимостта от служители, лекотата на обслужване а и големият интерес към развлекателните и атракционни вендинг автомати доведе до истински бум в този бранш. Развлекателни кранове за играчки, въздушни хокеи, различни клатушки и въртележки доставящи удоволствие за нас и нашите деца са буквално на всеки ъгъл и се радват на огромен интерес и посещаемост, а за собствениците са и източник на добър приход. Срещат се даже и специализирани автомати, като например автоматичните самопочистващи се тоалетни, закупени от Обшина Бургас които успешно фискализирахме и свързахме с НАП.

Тук обаче ще разгледаме фискалната страна на въпроса и по-точно техническите предизвикателства относно монтаж и свърване на ФУВАС към такива разнородни и специфични устройства.

Кои са най-популярните типове интерфейси в развлекателните автомати и как се свързват те към ФУВАС.

1-pin Parallel – Най-простите системи в крановете за играчки, различните клатушки, въртележки и хокеи работят само с един тип монета. Монетниците са изключително елементарни като принцип на действие и са базирани на сравнение на електромагнитни параметри на монета еталон – /поставена в специално отделение в монетника/ и приеманата монета от клиента. В случай, че параметрите съвпаднат в определени граници се задейства соленоид, който генерира импулс. Този импулс се регистрира в машината като кредит и играта може да започне. Повечето машини имат брояч на импулси и по този начин натрупват кредити при пускане на повече от една монета преди да е свършила програмата зададена в контролера им.

На пазара за разпространени и multicoin 1pin монетници , които се различават от предходно описаните в способността си да разпознават различни монети и да генерират импулс когато сумата на валидните преминали монети достигне определена стойност. Някои модели разполагат и с функция за бонус импулси – примерно 50ст – една игра/импулс, а 1лв три игри/импулса.

Fuvas 1 Pin Parallel 1 FUVAS 1 Pin Parallel

 

 

Фискализация на 1 pin Parallel – подслушва се линията посредством високоомен вход за промяна на нива – обикновено от логическа 1 /+12V, +24V/ до логическа 0 /над 20-30% под ниво 1/. Тъй като монетника на 1 pin Parallel интерфейса се захранва по същата букса по която минава интерфейса /4пин конектор/ във ФУВАС е предвидено прекъсване на линията на захранване в случай на задействане на блокировка – няма връзка с НАП, липсва дисплей и др. сервизни. По този начин се изпълнява изискването на наредбата за блокиране на автомата когато ФУ не може да функционира нормално

Къде са затрудненията при фискализиране – като повечето типове китайска електроника сме свидетели на огромно разнообразие на схемни решения. Използват се различни захранващи напрежения – 12, 15, 24V, различни типове контакти – нормално затворен/нормално отворен , различни времена на импулсите – 100, 200, 300, 500ms. Не са рядкост схеми с два монетника в паралел, нестандартна подредба на кабелите, немаркирани проводници и др. нестандартни решения. Една от тежките задачи е фискализирането на бонус импулсите, тъй като те не се заплащат от клиента, но се регистрират от автомата и от фискалното устройство.

С цел преодоляването на по-горе описаните проблеми се налага да използваме разнообразни схемни решения за съгласуването на веригите между вендинг автомата и ФУВАС – pull up резистори- за установяване на нива, оптрони – за галванично разделяне и  съвместяване на вериги, различни изправителни и ценерови диоди. Способни сме /с цената на определени ограничения на функционалността/ да фискализираме повечето от монетните 1pin решения предлагани на пазара. Тъй като опознаването на всяка различна схемотехника изисква време и измервания цената на монтажите на такива устройства е по-висока от тези със стандартни интерфейси.

Relay Interface – разновидност на 1pin parallel, но не изработва кратки импулси а превключва релейни изходи за определено време, което може да бъде и минути. Поради плаващото време за което могат да бъдат настроени фискализирането им е трудно и съпроводено с рискове от грешно сработване и фалшиво регистриране на продажби, тъй като промяната се регистрира от Фискално устройство само въз основа на падащ или нарастващ фронт на импулс, а не и по неговото времетраене и това намалява надежността и точността на системата. С цел интеграция на такъв тип интерфейс във ФУВАС разработихме собствена електроника.

20170801_120608 20170801_120623 20170801_162913 20170801_161501

 

 

 

 

 

 

CCTalk Сериен протокол разработен първоначално от CoinControls и в последствие доразвит в отворен стандарт за комуникация. Протоколът е широко използван във Великобритания и е един от двата стандарта одобрени от British Amusement Catering Trade Association. Текущо няма негова поддръжка във ФУВАС и не се планира такава поради неголямото му разпространение в България.

Заключение:

Огромното разнообразие от схемни и идейни решения в областта на развлекателните автомати за самообслужване прави тяхната фискализация, съгласно Наредба Н-18 нелека задача за инсталатора. В процеса на интеграция на ФУВАС в конкретният автомат се налага да се извършат множество тестове, а понякога и схемни доработки. Въпреки допълнителното време и оскъпяване с което са свързани интеграциите имаме висок процент успеваемост и множество доволни клиенти.

За въпроси относно интеграция, цени и решения не се колебайте да ни потърсите на 0885925846.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.